DANH MỤC CỦA KIROW

DỰ ÁN

SẢN PHẨM

ĐỊA ĐIỂM CUNG
CẤP
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Tokyo, Nhật Bản
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Tokyo, Nhật Bản
Cẩu vận chuyển nồi nung xỉ
Slag Taurus
Cilegon,
Indonesia
Cẩu vận chuyển nồi nung xỉ
Slag Taurus
Aktobe,
Ca-dắc-xtan
Thiết bị vận chuyển điều khiển bằng vô lăng
Multi Mover
Vyska,
Nga
Máy cẩu vận chuyển đa dụng
Multi Flexus
Linz, Áo
Xe goong chở hàng và bẻ ghi đường giao
DESEC Tracklayer
Astana,
Ca-dắc-xtan
Cẩu vận chuyển nồi nung xỉ
Slag Taurus
Hamburg,
Đức
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Deutsche Bahn,
Đức
Cẩu vận chuyển nồi nung xỉ
Slag Taurus
Chuquicamata,
Chi Lê
Cẩu vận chuyển nồi nung xỉ
Slag Taurus
Al-Jubail,
Ả rập Saudi
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Parbatipur,
Băng-la-đét
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Chittagong,
Băng-la-đét
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Johannesburg,
Nam Phi
Xe goong chở hàng và bẻ ghi đường giao
Switch Tilter
Beeston,
Vương Quốc Anh
Thiết bị vận chuyển điều khiển bằng vô lăng
Multi Mover
Rio de Janero,
bra-xin
Cẩu vận chuyển nồi nung xỉ
Slag Taurus
Cremona, ý
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Thượng Hải,
Trung Quốc
Máy cẩu vận chuyển đa dụng
Multi Flexus
Cardiff,
Vương Quốc Anh