Tuyên bố về Quyền riêng tư

BẢO VỆ DỮ LIỆU

Những nhà quản trị của các trang web này cam kết nỗ lực bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý vị. Chúng tôi giữ bí mật dữ liệu cá nhân của quý vị, và tuân theo các quy định của luật pháp về quyền riêng tư cũng như tuyên bố về quyền riêng tư hiện tại.

Nhìn chung, quý vị có thể sử dụng trang web của chúng tôi mà không cần nhập thông tin cá nhân. Nếu chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân (vd tên, địa chỉ, địa chỉ email, v.v) từ quý vị, thì việc nhập những dữ liệu cá nhân đó là tự nguyện, trừ khi được yêu cầu khác. Chúng tôi không tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý vị cho các bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng của quý vị.

Vui lòng lưu ý rằng việc truyền dữ liệu qua mạng Internet (vd liên lạc qua email) có thể gặp phải những lỗ hổng an ninh. Chúng tôi không thể đảm bảo bảo vệ hoàn toàn các dữ liệu cá nhân của quý vị khỏi việc bị một bên thứ ba truy cập trái phép.


THÔNG TIN, XÓA VÀ CHẶN CÁC DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Quý vị có quyền, vào bất kỳ lúc nào, yêu cầu cung cấp miễn phí thông tin liên quan đến những dữ liệu cá nhân được lưu trữ của quý vị, nguồn gốc và người nhận của dữ liệu, cũng như mục đích xử lý dữ liệu. Quý vị cũng có quyền yêu cầu sửa, chặn hay xóa những dữ liệu đó. Nếu quý vị có thắc mắc về dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi vào bất kỳ lúc nào, bằng cách sử dụng thông tin liên hệ có trong phần thông tin chi tiết của công ty.


CÁC FILE LƯU TRỮ TẠI MÁY CHỦ (SERVER LOG FILES)

Nhà cung cấp dịch vụ website tự động thu thập và lưu thông tin trong các file lưu trữ tại máy chủ, và các file này được tự động truyền tới chúng tôi qua phần mềm trình duyệt của quý vị. Các thông tin này bao gồm:

  • Loại và phiên bản trình duyệt
  • Hệ điều hành được sử dụng
  • Địa chỉ trang giới thiệu
  • Tên chủ (host) của máy tính đang truy cập
  • Thời gian yêu cầu máy chủ

Thông tin này không được có liên quan đến một người nhất định. Những dữ liệu này không được kết hợp với các nguồn dữ liệu khác. Chúng tôi có quyền xem xét những dữ liệu đó nếu có dấu hiệu hợp lý về việc sử dụng trái pháp luật.


MẪU LIÊN HỆ

Nếu quý vị gửi yêu cầu qua mẫu liên hệ, chúng tôi sẽ lưu thông tin của quý vị được ghi trong mẫu yêu cầu đó, bao gồm bất kỳ thông tin liên hệ nào được cung cấp để xử lý yêu cầu và phòng trường hợp nảy sinh các thắc mắc về sau. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin này mà không có sự đồng ý của quý vị.


SỬ DỤNG TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

Trang web của chúng tôi bao gồm các đường link tới các trang truyền thông xã hội. Chúng tôi không cung cấp và điều khiển các plug-ins kèm theo có trong các trang truyền thông xã hội này, vốn được đánh dấu rõ ràng bằng logo của nhà cung cấp. Nếu quý vị truy cập các trang web truyền thông xã hội, trình duyệt của quý vị sẽ thiết lập một kết nối trực tiếp với các máy chủ mạng truyền thông xã hội. Các máy chủ đó được thông báo rằng quý vị đã truy cập vào trang web của chúng tôi với địa chỉ IP của quý vị. Nếu quý vị đăng nhập vào một trang web truyền thông xã hội, thông tin này có thể được gán sang hồ sơ người dùng của quý vị. Những dữ liệu này được truyền trực tiếp cùng với bất kỳ thông tin nào đã được tiết lộ cho chúng tôi. Để biết thêm thông tin liên quan đến mục đích và phạm vi của việc thu thập dữ liệu, cũng như việc xử lý và sử dụng dữ liệu của các trang web truyền thông xã hội, vui lòng tham khảo tuyên bố về quyền riêng tư của các trang truyền thông xã hội đó. Vui lòng luôn luôn cân nhắc các quyền và các lựa chọn cài đặt của quý vị liên quan đến các trang web truyền thông xã hội đó.