HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG WEB

Kranunion GmbH
Spinnereistraße 13
04179 Leipzig
Đức

Điện Thoại +49 341 4953 0
Fax +49 341 477 3274
info(at)kranuinon.de

Giám đốc điều hành:
Ludwig Koehne

Số giấy phép đăng ký kinh doanh:
HRB 29684, Tóa Án Leipzig
 

KIROW

Kirow Ardelt GmbH
Spinnereistraße 13
04179 Leipzig
Đức

Điện Thoại +49 341 4953 0
Fax +49 341 477 3274
info(at)kirow.de

Giám đốc điều hành:
Markus Radmacher

HRB 26343, Tòa Án Leipzig